class="page-template-default page page-id-26202 wp-custom-logo ehf-footer ehf-template-kava ehf-stylesheet-quadro top-panel-invisible layout-fullwidth blog-default elementor-default elementor-kit-25561">

Уважаеми Партньори!

На 31.08.2020г. ще бъде отворена за кандидатстване Ваучерна схема, при която  ще се финансират безвъзмездно специфични ИТ проекти. Финансовият ресурс е осигурен от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Предоставената възможност с посочените ваучери Ви дава възможността абсолютно безплатно значително да подобрите управленските си процеси чрез дигитализация или да направите своят бизнес по-сигурен чрез подобряване на кибер и информационната сигурност на вашата компания.

Инфорс Сайбър ООД е доказана международна фирма с множество проекти в областта на киберсигурността, дигиталния маркетинг и разработването на софтуерни продукти. Ние сме одобрени като Доставчик на ИТ услуги по Ваучерната схема в следните направления:

Ваучер тип 2, с фиксирана номинална стойност 20 000 лв. без ДДС – в две подгрупи:

  • Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;
  • Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

Ние можем да изпълним за Вас посочените услуги, като освен това ще Ви съдействаме и с:

  • Отговори на въпроси относно допустимостта на фирмата Ви за кандидатстване за ваучера;
  • Насоки за оптималното използване на предоставения финансов ресурс, с оглед на нуждите на вашето предприятие;
  • Подготовка на документите за кандидатстване.

Най-важното от Ваучерната схема:
1. Допустимите разходи по Ваучерната схема са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.
2. Класирането на кандитатите по Ваучерната схема ще бъде на принципа “първи по ред, първи по право”.
3. Очакваният резултат от ваучерната система е минимум 450 микро, малки и средни предприятия да получат ваучери за ИКТ услуги.
4. Допустими са кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групи дейности:

  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20; C21; C26; С27; С28; С29; С30.
  • Интензивни на знание услуги: J58; J59; J60; J61; J62; J63; М72.
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10; С11; С13; С14; С15; С16; С17; С18; С19; С22; С23; С24; С25; С31; С32; С33.

    Свържете с нас сега, за да бъдете сред първите одобрени при отваряне на Ваучерната схема за кандидатстване!

Контакти: 0899 955 371, 0877 282 219